Smart bývanie

Inteligentné budovy prinášajú revolúciu v službách orientovaných na užívateľa

Do nedávna bola interakcia medzi ľuďmi a technológiou dosť jednosmerná. Zapínali sme a vypínali sme technológie, riadili úlohy a využívali sme naše pocity na vyhodnotenie ich výkonu. 

To sa za posledné roky zmenilo. Vytvára sa cesta k “inteligentnému prostrediu”, v ktorom môže miesto (napríklad Váš domov) reagovať bez ľudského zásahu.

kontaktujte nás

Porozprávajme sa o Vašom projekte