Elektrifikácia


Pri elektrifikácií sa snažíme ponúknuť zákazníkom spoľahlivosť a nadštandardné funkcie organa. Elektrifikovať sa dá pneumatický ale aj mechanický organ. Elektrická traktúra je v porovnaní s pneumatickou neporovnateľne menej citlivá na zmenu teploty a vlhkosti, čím sa predíde pískaniu tónov na nefunkčnosti. Okrem toho ponúkne hráčovi väčší komfort v podobe rýchlejšej odozvy a množstva doplnkových funkcií. Použitím priemyselných súčastí sme docielili vysokú spoľahlivosť a výdrž elektrického systému v radoch desiatok rokov.

Vlastnosti elektrickej traktúry

Účty pre organistov

        Oddelením pamätí sa umožní každému organistovi uložiť nastavenie organu nezávisle od ostatných organistov.

 • Podpora 4 a viac účtov pre organistov
 • Podpora viac než 100 pamäťových miest pre každý účet

Pistony

       Možnosť uloženia konfigurácie registrov do pamäte a jej rýchle vyvolanie stlačením iba jedného tlačítka.

 • Generálne tlačíťkové pistony
 • Prednastavené tlačítkové pistony(TT, MF…)
 • Divisionálne pistony
 • Reversibilné pistony
 • Pistony ovládané nohami

Spojky

 •  2’, 4’, 16’
 • Manual bass spojka
 • Manual tenor spojka
 • Vypnutie unisona pri spojkách

Pamäťový krokovač a sequencer

    Stlačením tlačidiel + a – je možné posúvať sa v prednastavenej pamäti. Táto vlastnosť umožňuje hráčovi počas hry iba jedným tlačidlom inkrementálne sa posúvať v uložených pamätiach.

Možnosť plne grafického rozhrania 

    Pre ešte väčšiu kontrolu nad organom a jeho vlastnosťami si môže organista nastaviť po krokoch žalúziu, prezerať si nastavenie pamätí atď.

Prihlasovanie pomocou RFID

    Pomocou RFID odznaku sa organista prihlási a ihned sa mu organ nastaví do jeho posledných nastavení.

Oddeliteľný hrací stôl od organa

     V prípade ak nie je možné použiť kabeláž v miestnosti kde je umiestnený organ, resp. ak je potrebné často presúvať hrací stôl ponúkame bezdrôtové spojenie hracieho stola s organom. Poprípade sa dajú použiť viaceré hracie stoly.

Top