Domáca automatizácia

mygatemain

Našou víziou je objavovať riešenia pre ľahší život.

“Náš dom náš hrad”.

Inováciami a prístupnosťou našich riešení sa snažíme o naplnenie týchto slov.

Pod služobníctvom rozumieme moderné technológie.

Silné hradby tvoria bezpečné technológie.

Žezlom v ruke je smartfón kde sa v jednej aplikácií snúbi ľahké ovládanie a úplná kontrola nad domom.

Top