myGate

Bránový systém sa skladá z riadiacej dosky a z ovládacej aplikácie.

Technickým predpokladom správneho fungovanie aplikácie vo Vašom mobilnom telefóne je operačný systém Android 4.0 a vyšší respektíve iOS 9 a vyšší

Inštalácia riadiacej dosky

Inštaláciu riadiacej dosky doporučujeme nechať na odborný personál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia myGate

Aplikácia myGate slúži na ovládanie riadiacej dosky brány. Umožňuje ovládanie neobmedzeného počtu riadiacich dosiek. Aplikácia myGate sa nastavuje automaticky, podľa nastavenia riadiacej dosky. Riadiaca doska sa konfiguruje pri inštalácii.

 

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu myGate si stiahnete z internetového obchodu Google Play resp Apple Market do Vášho mobilného telefónu (smartphonu).

Otvorte Google Play / Apple Market a dajte do vyhladavania myGate. Pre rýchle nájdenie aplikácie naskenujte čiarový kód vašim smartfónom :

 

 

 

Vyhľadanie riadiacich dosiek

Kliknutím na tlačidlo „Hľadaj“ sa spustí vyhľadávanie riadiacich dosiek (1). Tento proces môže trvať niekoľko sekúnd. Po nájdení kompatibilných zariadení si kliknutím zvolíte zariadenie, na ktoré sa pripojíte (2).

Pokiaľ riadiaca doska ešte nemá uloženého žiadneho užívateľa, tak sa automaticky pripojíte a aplikácia Vás vyzve na pridanie do databázy (3). Ak je na riadiacej doske vytvorený užívateľ administrátor, musí tento povoliť prístup (pridanie užívateľa).

 

 

 

 

 

 

 

Pridanie nového užívateľa

Riadiaca doska je schopná poňať až 50 užívateľov. Každý užívateľ ej identifikovaný UUID číslom, ktoré si môžete pozrieť na hlavnej stránke.

Rozlišujeme dva typy užívateľov: správca a štandardný užívateľ.

Správca: vie pridávať a mazať užívateľské účty na riadiacej doske.

Štandardný užívateľ: vie len otvárať a zatvárať bránu, nemá prístup do užívateľských nastavení.

 

 

 

 

 

 

Po pripojení sa na riadiacu dosku (1) je potrebné pridať užívateľa do pamäte riadiacej dosky. Kliknite na tlačidlo „Nastavenia“ (1), na obrazovke Nastavenie (2) kliknite na „Pokročilé Nastavenie“ . Otvorí sa „Správa užívateľov“ (3) kde vidíte aktuálne pridaných užívateľov na doske. Po kliknutí na ikonu pridať užívateľa sa zobrazí dialóg „Pridaj Užívateľa“. Do dialógového okna vložte UUID užívateľa. Ak chcete aby bol daný užívateľ správca, zaškrtnite „Pridaj Ako Správcu“.

 

Tento symbol znamená, že daný užívateľ je správca.

 

Nastavenie predvoleného zariadenia

Kliknite na hviezdu pri zariadení, na ktoré si želáte automaticky sa pripojiť po zapnutí aplikácie.

 

 

Zmazanie užívateľa

Na stránke správa užívateľov (1), podržte na užívateľovi ktorého chcete vymazať a potvrdte (2).Ak je v zozname viac štandardných užívateľov a iba jeden správca, nie je možné vymazať správcu. Ak je v zozname užívateľov jeden užívateľ a ten je správca, tak je možné ho vymazať.

 

 

 

 

 

 

Otvorenie brány

Počet tlačidiel na ovládanie brány sa nastaví automaticky.

 

 

 

 

 

Viac tlačidiel budete používať v prípade, ak sa Vaše zariadenie (napr. brána – jedna riadiaca doska) môže otvárať rôznymi spôsobmi. Napríklad jedno krídlo, potom druhé alebo obe krídla naraz. Každé tlačidlo je jeden spôsob otvárania.

Zmena názvu tlačidla

Po pripojení sa na riadiacu dosku (1), môžete podržaním na názov tlačidla („Button 1“) zmeniť text podľa Vášho želania napr. otvor atď (2).


 

 

 

 

 

 

Zmena názvu brány

Po pripojení sa na riadiacu dosku (1), môžete kliknutím na Názov brány nastaviť názov Vášho zariadenia napr. „Garaz“. Tento názov sa prenesie na riadiacu dosku, a ostatní užívatelia pri vyhľadávaní uvidia tento názov. Môžete zadať maximálne 10 znakov.

 

 

 

 

 

 

 

Navigácia medzi zariadeniami

Jednotlivé zariadenia si vyberáte kliknutím na Vami vybrané zariadenie. Počet nájdených riadiacich dosiek je vidieť na hlavnej stránke (1).

 

 

 

 

 

 

Stav brány

Pripájanie sa na riadiacu dosku.

Váš smartfón je pripojený, môžete Vaše zariadenie ovládať.

Váš smartfón nie je pripojený.

V prípade, že nemáte nainštalovaný dorazový senzor, nie je možné určiť stav brány.

 

Veľa potešenia z používania aplikácie myGate Vám želá firma SoftArt.

Top