Výroba


Výroba kompletného nástroja podľa požiadaviek (s elektrickou alebo pneumatickou traktúrou)

Výroba drevených súčastí

  • Hrací stôl s pneumatickou traktúrou
  • Hrací stôl s elektrickou traktúrou
  • Pedálová klaviatúra
  • Píšťalové lavičky
  • Vzdušnica kužeľového typu
  • Vzdušnica zásuvkového typu
  • Vzdušnica skriňového typu
  • Píšťalnica
  • Žalúziový stroj

Traktúra

  • Pneumatická traktúra
    •  Jednostupňové relé
    •  Dvojstupňové relé
    •  Spojkový stroj
  • Elektrická traktúra
    • Riadiaci systém
    • Snímače na klávesy
    • Piston systém
    • Žalúzie
    • Crescendo
Top