Referencie

Organ v Thornbury, Veľká Británia(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Spojkový systém (II/I 8, II/I 16, II/I4, II/P, I/P, Unison Off, II/II 4, I/I 4)
 • Melodické spojky (III/P,II/P,I/P, III/II,II/I)
 • Sequencer, Generálny krokovač
 • Transposer
 • 4 Nezávislé hráčske účty plus hosťovský účet
 • Nahrávanie / prehrávanie skladieb
 • Divisionálne pistony, Generálne pistony
 • Zásuvkové vzdušnice plus extenzie a transmisie


Organ vo West Malvern Church, Veľká Británia(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Spojkový systém (II/I 8, II/I 16, II/I4, II/P, I/P, Unison Off, II/II 4, I/I 4)
 • Sequencer, Generálny krokovač
 • 4 Nezávislé hráčske účty plus hosťovský účet
 • Nahrávanie / prehrávanie skladieb
 • Divisionálne pistony, Generálne pistony
 • Zásuvkové vzdušnice plus extenzie a transmisie


Organ v Port Talbot, Veľká Británia(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Spojkový systém (II/P, I/P)
 • Iba hosťovský účet
 • Divisionálne pistony, Generálne pistony
 • Unit system vzdušnice plus extenzie a transmisie


Organ v kostole všetkých svätých v Brodzanoch(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Otočenie organovej skrine
 • Zhotovenie nového mechu
 • Premiestnenie ventilátora s motorom do priestoru organovej skrine
 • Prerobenie vzduchového hospodárstva
 • Ladenie
 • Spojkový systém (4′, 16′, I:P)
 • Prednastavené el. kolektívy
 • Elektronický klávesový systém


Organ na univerzite v Sussexe, Veľká Británia(2015)

 • Unikátny riadiaci systém pre 2 hracie stoly
 • Bezdrôtovo pripojený mobilný hrací stôl
 • MIDI rozhranie (In, Out, Through) pre všetky manuály
 • Nahrávanie skladieb vrátanie polôh žalúzie
 • 6 nezávislých hráčskych účtov
 • Elektronicky riadená žalúzia
 • Spojkový systém, Sequencer, Generálny krokovač
 • Elektronický klávesový systém
 • Nová verzia plne grafického rozhrania, pridaná podpora pre tablety


Organ v kostole sv. Urbana v Nitre (2014)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Presunutie hracieho stola na novovybudovaný chórus
 • Presunutie mechu
 • Pridanie registrov Mixtura 1 1/3′ a Picola 2′ vrátanie intonácie
 • Prerobenie vzduchového hospodárstva
 • Ladenie
 • Spojkový systém (4′, 16′)
 • Piston systém (jeden účet po 4 plne nastaviteľné pistony a jeden prednastavený piston)
 • Elektronický klávesový systém


Organ v Lord Mayor’s chapel, Veľká Británia (2014)

 • Vývoj a inštalacia riadiaceho systému
 • Spojkový systém (4′, 16′, unison)
 • Piston systém (ručné, pedálové a divisionálne pistony)
 • Elektronický klávesový systém
 • Žalúziový systém
 • Reversibilné ručné a pedálové pistony
 • Multiužívateľský a multipamäťový systém so stepperom a sequencerom (4 užívatelia po 100 pamätových miestach)
 • Multiužívateľský RFID systém
 • Dotyková obrazovka s plnegrafickým displejom na nastavenie rôznych parametrov
 • Bezdrôtové spojenie medzi hracím stolom a organovou skriňou


Organ v Inkberrow, Veľká Británia (2013)

 • Vývoj riadiaceho systému
 • Spojkový systém (4′, 16′)
 • Piston systém (ručné, pedálové a divisionálne pistony)
 • Reversibilné ručné a pedálové pistony
 • Multiužívateľský a multipamäťový systém so stepperom (4 užívatelia po 100 pamätových miestach)
 • Dotyková obrazovka s monochromatickým displejom na nastavenie rôznych parametrov

Top